Voluntariat

Responsabilitati si cod de conduita pentru voluntari

Art. 13. - (1) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale voluntarului:

a) obligatia de a presta o activitate de interes public, fara remuneratie;

b) obligatia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei, dezvoltare sustenabila, sanatate, prevenirea si gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea sociala si, totodata, lupta impotriva excluderii sociale si discriminarea;

c) obligatia voluntarului de a indeplini sarcinile prevazute in fisa de voluntariat, precum si respectarea instructiunilor stipulate in fisa de protectie a voluntarului;

d) obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat, pe perioada desfasurarii contractului de voluntariat si pe o perioada de 2 ani dupa incetarea acestuia;

e) obligatia de a anunta indisponibilitatea temporara de a presta activitatea de voluntariat in care este implicat.

Art. 14. - Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele drepturi ale organizatiei-gazda:

a) dreptul de a stabili organizarea si functionarea activitatii de voluntariat;

b) dreptul de a initia continutul fisei de voluntariat, pe care oadapteaza la solicitarea si pregatirea voluntarului, precum si la tipul de activitati de voluntariat desfasurate de catre organizatia- gazda;

c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fisei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite in contractul de voluntariat, fisa de voluntariat si/sau in fisa de protectie a voluntarului.

Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale organizatiei-gazda:

a)    obligatia de a asigura desfasurarea activitatilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea conditiilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;

b)    obligatia de a suporta cheltuielile de hrana, cazare si transport pentru voluntar in desfasurarea activitatii sale de voluntariat;

c)    obligatia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii de voluntariat, cu exceptia celor aferente muncii prestate de catre voluntar.