Voluntariat

Cum poti deveni voluntar?

Art. 11. - (1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia-gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine organizatiei-gazda. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.
(…)

(3) Organizatia-gazda este obligata ca, anterior inceperii activitatii de voluntariat, sa inmaneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

(4) Anterior inceperii activitatii, contractul de voluntariat se inregistreaza in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia-gazda.

(5) Contractul de voluntariat este insotit obligatoriu de fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului.

(6) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele clauze:

  a) datele de identificare ale partilor contractante;
  b) descrierea activitatilor pe care urmeaza sa le presteze voluntarul;
  c) timpul si perioada de desfasurare a activitatii de voluntariat;
  d) drepturile si obligatiile partilor;
  e) stabilirea cerintelor profesionale, a abilitatilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sanatate, confirmate prin certificate de sanatate sau alte documente;
  f) conditiile de reziliere a contractului.
(…)