Voluntariat

Ce inseamna sa desfasori voluntariat?

Activitatea de voluntariat este reglementata de << LEGEA Nr.78 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania>>

Art. 1. (1) Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ.
(2) Voluntariatul este un factor important in crearea unei piete europene competitive a muncii si, totodata, in dezvoltarea educatiei si formarii profesionale, precum si pentru cresterea solidaritatii sociale.
(…)
Art. 3. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup;

b) activitatea de interes public reprezinta activitatea desfasurata in domenii precum: arta si cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sanatatea, asistenta sociala, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau filantropic, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala;

c) organizatia-gazda este persoana juridica de drept public sau de drept privat, fara scop lucrativ,
care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat;

d) contractul de voluntariat reprezinta conventia incheiata intre un voluntar si organizatia-gazda, in temeiul careia prima parte se obliga sa presteze o activitate de interes public, fara a fi remunerata, iar cea de-a doua se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii sau pregatirii voluntarului;

e) voluntarul este orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in domeniul muncii si desfasoara activitati de voluntariat;

f) beneficiarul activitatii de voluntariat este persoana fizica, alta decat sotul/sotia si copiii, sau persoana juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat;

g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizatiei-gazda, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor.

Art. 4. - Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerata si bazata pe o decizie liber consimtita a voluntarului;

b)implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;

c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului activitatii;

d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat, pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara discriminari;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca platita;

f)caracterul de interes public al activitatii de voluntariat.

Art. 8. - (1) Activitatilor de voluntariat organizate in afara Romaniei de catre organizatii-gazda de nationalitate romana, in parteneriat cu organizatii din tara respectiva, desfasurate in temeiul unui contract de voluntariat semnat in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

  (2) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe teritoriul statului roman pe durata contractului de voluntariat, in limitele si conditiile impuse de legislatia privind regimul strainilor in Romania.
(…)